Vision

Vores vision

Det er vores vision:

 • at mennesker i mistrivsel får den rette hjælp i tide.
 • at organisationer har kompetencer der kan håndtere medarbejder der er stresset og i mistrivsel.
 • at bryde tabu om mistrivsel og selvmord på arbejdspladserne.
 • at organisationer erkender og tager ansvar for, at medarbejdere der har social- og sundhedsopgaver er i risiko for belastningsskader.
 • at bryde stigmatisering omkring psykisk sårbarhed, det er et fælles vilkår at alle mennesker igennem livet har perioder der er svære.

Vision
Vision

 

 

Vi arbejder for, at medarbejdere og frivillige der har ansvar for eller har opgaver der kræver psykisk engagement, tilbydes uddannelse og supervision med mål at styrke deres resiliens og balance.
Vi arbejder for, at medarbejdere og frivillige får hjælp når de udsættes for gentagene psykiske belastninger og   voldsomme hændelser.
Vi arbejder for at organisationer kompetenceuddanner egne medarbejdere, til at kunne klare psykisk krævende opgaver.

Mission

 • at hjælpe mennesker med at yde psykisk førstehjælp, når de møder andre mennesker der udviser adfærd der kan opfattes som at de er i mistrivsel eller har selvmordstanker.
 • at hjælpe mennesker der på deres arbejde eller som frivillig har oplevet en pårørendes selvmordshandlinger.
 • at hjælpe organisationer med at forebygge mistrivsel og selvmordshandlinger.
 • at hjælpe organisationer med at rehabilitere de medarbejdere, der har oplevet selvmord på deres arbejde.
 • at hjælpe organisationer med at fastholde de medarbejdere, der er i fare for at miste sit arbejde på grund af arbejdes relaterede belastningsskader.
 • at hjælpe organisationer med at af-stigmatisere og bryde tabu om mistrivsel og psykisk sårbarhed. 
 • at hjælpe organisationer med at danne en åben kultur for at det er et fælles anliggende at når en eller flere medarbejdere er ramt.
 • at hjælpe organisationer med at medarbejdere kan føle sig trygge og normale med de reaktioner, de har efter voldsomme oplevelser fra arbejdet.

Værdier

 • Åbenhed
 • Respekt
 • Nysgerrighed
 • Ordentlighed
 • Ansvar

Kontakt os