Vision

Vores vision er at redde liv

Det er vores vision, at flere mennesker skal fravælge at tage deres liv.
Vi ved fra statistikkerne, at når mennesker oplever andre menneskers selvmord, påvirkes de af oplevelsen og nogle i sådan en grad at selvmordstanker opstår.
En belastning der skal tages alvorligt.

Red liv

 

Vi arbejder for, at mennesker skal kunne trives, på trods af de voldsomme oplevelser de kan udsættes for på arbejdspladsen.

Vision

 • at rådgive, vejlede og kompetenceudvikle relevante målgrupper til at kunne yde førstehjælp når de møder mennesker der viser selvmordsadfærd
 • at redde liv
 • at lære mennesker at reagere og mestre mødet med mennesker der har selvmordsadfærd
 • at forebygge at personaler lider varig skade efter at have været i berøring med andre menneskers selvmordshandlinger
 • at fjerne tabu omkring selvmord
 • at vores tilbud er enkle og lette at implementere og omkostningsfornuftige
 • at arbejde på at nedbringe antallet af selvmord og selvmordsforsøg i Danmark
 • at personaler kan håndtere situationer med selvmord
 • at reducere fravær, sygdom og langtidseffekt fra oplevelser med selvmord

Mission

 • At hjælpe mennesker med at opdage, reagere og have viden om hvilke handlinger der er hjælpsomme, når de møder andre mennesker der udviser adfærd der kan opfattes som at de har selvmordstanker
 • At hjælpe mennesker der har oplevet selvmord og efterfølgende er påvirket i sådan en grad, at de har belastningsreaktioner
 • At hjælpe virksomheder med at forebygge selvmord på arbejdspladsen
 • At hjælpe virksomheder med at rehabilitere de medarbejdere, der har oplevet selvmord på deres arbejde
 • At hjælpe virksomheder med at fastholde de medarbejdere, der er i fare for at miste sit arbejde
 • At hjælpe virksomheder med at danne en åben kultur omkring tabu ved selvmord, så deres medarbejdere kan føle sig trygge og normale med de reaktioner, de har efter deres oplevelse

Værdier

 • Åbenhed
 • Respekt
 • Nysgerrighed
 • Ordentlighed
 • Ansvar

Kontakt os