Trivsel og robusthed

Trivsel og robusthed

Du er bedre rustet til at holde dig i trivsel og forebygge stress, når du kender dig selv, dine værdier og styrker, og når du træner din mentale robusthed.

Ovenstående gælder for os alle om du er ung og på vej i livet eller voksen.
God mental sundhed er med til at gøre os robuste til at vi klare livets udfordringer.

Vi sætter fokus på at styrke trivsel og robusthed ved at:

  • uddannelse til psykisk førstehjælper og ruster ressource- og nøgle personer til at klare følelsesmæssige krævende arbejdsopgaver.
  • uddanner til trivselsgruppeleder og ruster til at igangsætte og gennemføre samtale grupper.
  • unge igennem trivselsgruppe støttes mod udvikling og robusthed.
  • voksne igennem trivselsgruppe støttes mod udvikling og robusthed.
  • holde dialogmøder på skoler og arbejdspladser om faresignaler på mistrivsel og selvmordsfare og hvad man skal gøre.
  • hjælpe ledergrupper der er ramt af at en eller flere i ledergruppen er ramt af mistrivsel.
  • hjælpe arbejdspladser med at udarbejde beredskabsplan for mistrivsel og selvmordsfare.
Trivsel og robusthed
Trivsel og robusthed

 

Mental og psykisk Robusthed

Mental og psykisk robusthed er en psykologisk færdighed, der hjælper os til at håndtere modgang, stress og udfordringer, samt at passe på os selv. Vi mennesker er som udgangspunkt ret robuste.
Vi kan ikke gå igennem livet uden at opleve udfordringer, men hvor godt vi kommer igennem dem afhænger af vores mentale robusthed. Mental robusthed er altså ikke noget, man enten har eller ikke har, men derimod en størrelse, vi besidder i forskellige grader. Robusthed udvikles, fastholdes og kommer til udtryk i samspillet mellem individ og omverdenen. Med afsæt i den nyeste hjerneforskning ved vi i dag, at hjernen er plastisk (foranderlig) og udvikler sig livet igennem. Den gode nyhed er således, at man kan optræne sin mentale robusthed.

At være rustet til psykiske og følelsesmæssige krævende arbejdes opgaver, kræver at arbejdspladsen prioriterer et godt psykisk arbejdsmiljø.
Det betyder at sørge for at medarbejderne uddannes til at kunne klare følelsesmæssige krævende opgaver. Det er arbejdspladsens ansvar at være med til at medarbejderen får opbygget robusthed.