Supervision og robusthed

Supervision og robusthed

Gruppe supervision og robusthed

Vi mennesker orienterer os hele tiden i forhold til gruppen, fællesskabet. Vi er en del af et relationelt felt, vi er sociale væsner, der konstant søger efter følelsen af at være god nok, føle sig tryg i gruppen.
Gruppe supervision styrker ressourcepersoners robusthed, og er en praksis der er med til at forebygge belastningsskader.
Udfordringer og problemer på arbejdet tilhører ikke individet alene, det tilhører gruppen, og de bedste muligheder for gode løsninger på problemer findes i gruppen. Gruppen har et større potentiale at trække på end individet alene.

Følelsesmæssigt arbejde er krævende

Supervision som forebyggende praksis. Ingen mennesker kan holde til hvad som helst. Alle har et ”breaking point”.
Medarbejdere der i deres arbejdsrolle er hjælpere er særlig udsat for belastningsskader.
Hjælperens eksponering for andre menneskers traumer, giver høj risiko for belastningsskader og sekundær traumatisering.
Tegn på belastningsreaktioner kommer ofte snigende. Det er ubehageligt at føle ikke at kunne slå til i de opgaver man er ansat til. Det er skræmmende at mærke usikkerhed og sider af sig selv, som man ikke bryder sig om.
Når du føler usikkerhed genkender du måske, at du vender dig indad og væk fra fællesskabet.

supervision og robusthed
Robusthed

Gruppe supervisionens fordele:

  • styrker den enkelte og gruppens faglige identitet og kollegiale fællesskab.
  • se nye idéer og veje i forhold til faglige og personlige problemer.
  • sænke stressniveauet og styrke robusthed.
  • forebygge belastningsskader og udbrændthed.
  • fælles viden og erfaring om det svære på arbejdspladsen
  • bliver set og lyttet af flere, bevidnet.
  • en gruppe er mere end summen af det enkelte individ.
  • samhørighed styrker robusthed.
  • sikre eller udvikle kvaliteten af arbejdet
  •  vende skuffelse, mindreværd og skyldfølelse mod fag personlig udvikling

Supervisions grupper

Supervision i gruppe tilbyder medarbejdere et rum for fag-personlig refleksion og udvikling. Supervision opbygger resiliens og derved robusthed til fortsat at kunne honorere de følelseskrævende opgaver medarbejderen møder i sit arbejde.

Lukkede supervisions grupper for psykisk førstehjælpere.
Lukkede supervisions grupper for trivselsgruppeledere.
Åbne supervisions grupper for ressourcepersoner der er omkring mennesker der er psykisk sårbare og eller er i mistrivsel.

Ethvert hjælpearbejde kræver professionalisme.

Mange har i deres arbejde opgaver hvor de optræder som ressourceperson og skal hjælpe et andet menneske der har behov.
Det betyder at hjælperen, ressourcepersonens professionalisme skal indebære evnen til at være i kontakt med et andet menneske, der er følelsesmæssig belastet.
Det der adskiller en ressourcepersons kontakt med med “normal” kontakt er at ressourcepersonen har ansvaret for, at sige og gøre noget, der kan reparere den smerte og lindre det ubehag som disse mennesker har.

Arbejdsmiljø, kollegial vejledning og supervision