Akut personlig kriserådgivning

Vi yder akut personlig kriserådgivning

Når noget voldsomt opstår på arbejdspladsen

Akut krisehjælp
Akut personlig kriserådgivning

Akut krisehjælp for medarbejdere der oplever selvmord på deres arbejde.
Ring og vi kommer! Tlf. 26 77 81 47


Når der sker selvmord på arbejdspladsen, er det vigtigt at de involverede får den rette hjælp.
Pludselige, voldsomme og kritiske hændelser kan afsted komme en choktilstand, som er en fysiologisk og psykologisk stresstilstand: Kroppen går i alarmberedskab og der sendes mange stresshormoner rundt i kroppen. Denne stress tilstand kan strække sig over lang tid, det bør den ikke.
Men gør den det, betyder det at der er høj risiko for belastningsskader, der kan blive til PTSD .
Ingen har lyst til at få mén af voldsomme oplevelser fra arbejdet. 

Liv og død

Medarbejderen står i en særlig situation, når selvmord forekommer på en arbejdsdag.
Et helt almindeligt spørgsmål der ofte stilles er, “hvad skal jeg/vi gøre?”
Det kan være svært at bruge sin sunde fornuft, det hele føles uvirkeligt, hjernen gennemskylles af stresshormoner, som betyder at det ikke er muligt at tænke klart.
Medarbejdere med hjælpe funktion også lederen, har ansvaret for andre, som en del af deres arbejde.
Ved selvmord skal de håndtere en situation, der handler om liv og død også i forhold til omgivelserne.
Det skal de være klædt på til.
At være i chok, er som at fare vild, og det kan være nødvendigt med støtte og rådgivning, fra fagpersoner der ved noget om chok og krisereaktioner.

Personlig rådgivning af personale der oplever andres selvmordshandlinger

Et samtaleforløb hvor medarbejderen bearbejder sin chokoplevelse.
Medarbejdere som ledere, der står i en akut situation, som har brug for rådgivning til at tackle situationen bedst muligt.
Personlig rådgivning er relevant, når en medarbejder er ramt af selvmordet og oplever belastningsreaktioner.
Selvom det er helt normalt at reagere med både indre stress og fysiske og psykiske reaktioner. Er man udsat for noget der er svært og et voldsomt pres, så kan en stressrespons blive alvorlig, hvis den ikke aftager igen. For en gruppe udvikler belastningsreaktionen sig til posttraumatisk stress, PTSD. Nogle oplever at den fysiologiske stressrespons udvikler sig til et kronisk indre stressniveau med genoplevelser og vedvarende påvirkning i dagligdagen.

Der er også en risiko for at udvikle depression i efterforløbet efter en kritisk chokoplevelse.
For langt de fleste aftager reaktionen over tid, efterhånden som hændelsen bliver bearbejdet og integreret i bevidstheden og i livet.

Ingen bør stå alene med eftervirkningerne fra et selvmord.
Belastningsreaktioner