Samtaler i gruppe

Samtaler i gruppe

At opleve et chok betyder ofte at man rammes af handlingslammelse, det er meget pinefuldt og ubehageligt.
De fleste der oplever selvmord på deres arbejde får følgevirkninger.
For mange er det skamfuldt at erkende at de har brug for hjælp.
Det er svært at række ud og fortælle at man har det svært og har brug for hjælp: Nogen at tale med, være sammen med, og følges med i det svære, som samtaler i gruppe.
Mange er usikre og føler:
At der nok ingen hjælp er til mig.
Jeg må se at komme over det.
Det er pinligt at jeg har disse ukontrollerbare reaktioner.
Der er ingen der kan se hvor dårligt jeg har det.
Jeg er nød til at trække mig, for at kunne klare mit job bedst muligt.

Når én rammes påvirkes omgivelserne

Når en medarbejder oplever noget voldsomt, berøres kollegaerne omkring.
Traumer smitter i organisationen, som ringe i vand, oplevelsen er ikke isoleret til individet.
Det er ikke et personligt og privat ansvar at komme sig over en chokoplevelse.

Ledelsen bør derfor opfatte det som et fælles anliggende at hjælpes ad, når en eller flere medarbejdere er påvirket og føler stress.

Der er ingen regler for hvem der rammes med krisereaktioner.
Faktum er at der er brug for hjælp, støtte og guidning.

Åbne samtalegrupper se kalender

Det hjælper at snakke med andre

Undersøgelser viser utvetydigt, at mennesker der rammes af andres selvmordshandlinger, har stor gavn af at tale med andre.
Det virker helende at være sammen med andre, samtaler i gruppe er for medarbejdere der ønsker at bearbejde deres chok. For jer der ønsker at få det bedre og få redskaber til at komme igennem krisen.
Netværkssamtaler blandt medarbejdere organiseres som er et gruppeforløb, hvor vi som fagprofessionelle sørger for at skabe en ramme, der er tryg med nævær og støtte.
Tryghed er fundament for at vi mennesker slapper af, og herfra åbne sig i tillid til egen sårbarhed og andres.

Samtaler i gruppe med ligesindede

Netværkssamtaler i gruppe
Samtaler i gruppe

Netværksgrupperne sammensættes af medarbejdere fra samme arbejdsplads eller arbejdsområde.
Samtalerne foregår ved at 6-8 personer mødes regelmæssigt over et fast aftalt antal gange. Forløbet ledes af fag-professionel gruppeledere, der tager hånd om processen og sørger for at skabe en tryg ramme, hvor deltagerne kan bearbejde deres oplevelser.


I et forløb både tales og lyttes der, du taler om dig og du lytter til de andre deltagere i gruppen. 
Det gør positivt indtryk at lytte til andre, og ligeledes at blive lyttet til.
I en tryg gruppe skabes gensidighed og forståelse for det alle går igennem. 
I den trygge ramme, kan deltagernes nervesystemer slappe lidt mere af, og derved påvirker alle hinanden positivt. Dette er med til at skubbe helingsprocessen i den rigtige retning.

Samtaler i gruppe forebygger langtidssygemeldinger og udeblivelse fra arbejdsmarkedet.
Når mennesker føler sig trygge og som en del af et fællesskab forebygges isolation, depression, ensomhed i svære følelser og en oplevelse af at være anderledes.
Samtalerne forgår som udgangspunkt på arbejdspladsen, som også bevirker at medarbejderne oplever sit tilhørsforhold til arbejdspladsen.

Samtale i gruppe

Det virker at mødes med andre

Undersøgelser viser at det er helende at mødes med andre mennesker, der er ramt af andres selvmordshandlinger. Medarbejderen der er ramt, har et stort behov for, at vide hvad der er normalt i denne svære situation. Andre menneskers måde at reagere og handle på har betydning for bearbejdning af chokket.

For eksempel er der mange der oplever, at andre mennesker undgår dem, samtidig med at de også selv har svært ved at skulle møde folk. Der kan opstå en følelse af ikke-forbundethed, at være anderledes og ikke at høre til mere. Det kan skabe mistrivsel. 
At rammes af et chok betyder ofte at man bliver handlingslammet, det er pinefuldt og ubehageligt – en tilstand med afmagt og frustration. Mange oplever kaosfølelser og en usikkerhed der pludselig fylder dagligdagen. 
Denne frustration smitter omgivelserne både på job og privat. Mange, omkring den der er ramt direkte, rammes også og kan føle afmagt, frustration og magtesløshed i ikke at kunne hjælpe.
Et netværksforløb er med til at mestre livet efter chokoplevelsen.
Mestring