Samtalegruppe skaber trivsel

Samtalegruppe – trivselsgrupper

Mistrivsel og isolation brydes igennem et samtalegruppe forløb.
Samtalegruppen byder på mange fordele for deltagerne som:

  • at finde balancen mellem afhængighed og selvstændighed.
  • at tilegne sig redskaber der kan bruges igennem livet.
  • at opleve fællesskab og samhørighed som de stærkeste faktorer i forhold til at skabe udvikling og trivsel.
  • bearbejdning af de problemstillinger gruppedeltagerne har.
  • at opleve at have betydning for andre.
  • at lære af andre, og opleve ikke at være den eneste der har det svært.

Samtalegrupper henvender sig til unge, der søger et fællesskab med ligesindede, hvor de får mulighed for at reflektere over, hvilken betydning mistrivsel og trivsel har i livet.

Mistrivsel og reduceret mental sundhed har mange slagsider og kan føre til så dårlig trivsel, at udelukkelse fra uddannelse og arbejdsmarkedet bliver til virkelighed.

 

Samtalegruppe
Samtalegruppe

Hvilken trivselsgruppe passer?

Trivselsgruppe for unge, er for den unge sammen med andre unge der føler det er svært og er i mistrivsel. Den unge lærer mere om sig selv og sine ressourcer, mærker betydningen af at være en del af en gruppe og samhørighedens kraft. Der gives redskaber der støtter dem i deres proces og udvikling, som de igen og igen kan bruge igennem livet.

Trivselsgrupper for voksne. De fleste mennesker får igennem livet en eller flere perioder igennem livet hvor livet er svært. At være i en livskrise er fælles menneskeligt. Det er tabu at være i krise og dette bevirker at vi føler os alene og isolerer os.
Igennem en trivselsgruppe lærer deltagerne mere om sig selv og sine ressourcer, de mærker betydningen af at være en del af en gruppe, samhørighedens helende kraft.
De får redskaber der støtter dem i deres proces og udvikling, som de igen og igen kan bruge igennem livet.

Samtalegruppen som helende kraft

Gruppen er en social setting, hvor deltagerne ikke kan surfe, eller “forsvinde” væk fra gruppelederens og de andre deltageres opmærksomhed.
I gennem en samtalegruppe vil deltagerne opdage at de som mennesker ikke er uafhængige af andre, men opdager og erfarer at være en del af et fællesskab, hvor alle bidrager og modtager.

Gruppeledelse

Samtalegruppen ledes af en fag professionel gruppeleder.
Gruppelederen har en kraft og påvirker til at der sættes gang i en proces og udvikling hos deltagerne.
Gruppelederens mål er at bibringe gruppen energi og kraft, så deltagerne kan bruge denne energi  til at udvikle sig.
Gruppelederen er bevidst om virksomme metoder, grad af ledelse og ikke mindst om egen robusthed fagligt som personligt.
Som gruppeleder for trivselsgrupper, er du med til at vende mistrivsel mod trivsel og støtter deltagernes udvikling.
Gruppelederen er katalysator for at der skabes samhørighed, blandt deltagerne, som er stærkt helende.

Samtalegruppe og terapi inspireret af Irvin Yalom.