Ramt af selvmord på job

Ramt af selvmord på job

Hver dag berøres mange mennesker på deres arbejde i mødet med mennesker der er i mistrivsel eller som har gjort selvmordshandlinger, som borgere, klienter, patienter, en kollega eller andre.

Ramt af andres selvmord
Ramt af andres selvmordshandlinger

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Derfor skal I som virksomhed passe godt på jeres medarbejdere.
Lange sygemeldinger koster både den der er ramt, virksomheden og samfundet dyrt.
Mennesker der rammes af andres selvmordshandlinger, bliver sårbare og sygefravær er ofte en konsekvens.
Det er derfor en god idé, at virksomheden har et beredskab omkring selvmord og er bevidst om at have en forebyggelsesstrategi,
en beredskabsplan når selvmord sker, uddannet personale der kan aflæse når en person er i selvmordsfare, og målrettet tilbud til de medarbejdere der rammes med belastningsreaktioner.

Selvmord er tabu, så de fleste taler ikke åbent om, at de har det dårligt, de kæmper alene med svære følelser og kropsreaktioner.

Selvmord på jobbet

Livsvigtigt tilbyder rådgivning og undervisning til virksomheder, hvor det at opleve andre menneskers selvmordshandlinger er en del af arbejdet.

Vi tilpasser rådgivningen efter jeres virksomheds behov. Vi tager hånd om de medarbejdere og ledere der er i berøring med og berørt af andre menneskers selvmordshandlinger.

Rammes uforskyldt

På danske arbejdspladser rammes medarbejdere uforskyldt af andres selvmordshandlinger.
Der er flere arbejdspladser i Danmark, hvor berøring med selvmord forekommer som en del af jobbet.
Som lokomotivfører, social- og sundheds personale, fængselsbetjente eller ansatte inden for politiet, præster og læger. Dette er eksempler på medarbejdere der er i høj risiko for at opleve selvmord på via deres arbejde.

Virksomheden har et ansvar

Når der sker selvmord på jobbet, har arbejdspladsen ansvar for, at medarbejderne får den rigtige støtte. Ansvar for at der er et fagligt relevant tilbud.
En god arbejdsgiver har viden og forståelse for, hvad det vil sige, når et menneske oplever noget voldsomt som andres selvmordshandlinger.
Når arbejdsgiveren er forberedt på, hvad der skal til for at støtte medarbejderen i disse situationer, har virksomheden prioriteret det psykiske arbejdsmiljø.
Der bør være en kultur, hvor der er opmærksomhed på medarbejderne og de traumereaktioner der kan forekomme som følge af at være udsat for en chokoplevelse.
Arbejdspladsen bør have udarbejdet en beredskabsplan, for “når medarbejdere rammes af andres selvmord”.
Der bør være akut tilbud, samt tilbud til de medarbejdere der har belastningsreaktioner – hjælp til bearbejdning.
Det er ret almindeligt at en hel afdeling berøres. Det koster arbejdspladsen dyrt når flere rammes.

Hvem rammes?

Mange mennesker berøres.
Personale der skal håndtere et menneske der har udført selvmordshandlinger, rammes.
Kollegaer kan berøres og rammes af en kollegas voldsomme oplevelse, “de står ved siden af” og står ofte i afmagt, uden at være i stand til at forstå kollegaens reaktioner og kan måske ikke yde den rigtige hjælp.
Helt normale og forventelige reaktioner.

Selvmord belaster
Selvmord belaster

Ledere berøres naturligt også. De har et stort medansvar for det psykiske arbejdsmiljø, og kan naturligt også rammes personligt.

De pårørende

Medarbejderens netværk berøres: De nære relationer som står ved siden af, forstår ofte ikke de traumereaktioner ens partner får og som ofte ikke slipper.
Det er med frustration og afmagt at være vidne til at ens kære ikke kan gøre noget

Der er ingen regler for om et menneske rammes eller ej.
Vi mennesker påvirkes af voldsomme oplevelser, men vi kan også rammes indirekte igennem vores medmenneskers voldsomme oplevelser.
At opleve selvmord belaster, og vi ved at mennesker der har oplevet andres selvmord, selv kommer i risiko for at få selvmordstanker.
Det kan vi forebygge ved at bryde tabu og tale om det sammen.

Chok og belastningsreaktioner