Forebyg selvmord

Forebyg selvmord, klæd medarbejderne på

Kursus i “Forebyg selvmord ved selvmordsfare”

At forebygge selvmord er ligeså vigtigt som at yde førstehjælp ved hjertestop.
Kurset er aktuelt for alle som kan møde personer der er i selvmordsfare.
Kurset er praktisk og tværfagligt, hvor deltagerne lærer at gribe ind i situationer hvor der er akut selvmordsfare.
Deltagerne bliver kompetente i at guide en person i sikkerhed, videre til den rette hjælp.

 

Selvmord belaster

Vi ved, at selvmord kan hindres!

Grib ind og forebyg selvmord.
Kursus i førstehjælp ved selvmordsfare er rettet mod alle fagfolk, der som en del af deres arbejde kan møde mennesker, der har selvmordstanker og -adfærd.
Førstehjælpskursets formål er at forebygge selvmord.
Kurset giver deltagerne mulighed får at udforske egne holdninger til selvmord, og oplyser deltagerne omkring hvordan selvmord konkret kan forebygges.
I kurset “Forebyg Selvmord”, får kursusdeltagerne viden om og færdigheder i at identificere, selvmordstanker og lærer at foretage en simpel risikovurdering. Deltagerne træner kommunikationsfærdigheder, og får redskaber og klare anvisnings- og handlemuligheder til brug i konkrete situationer.
Det ruster medarbejderen til at møde disse svære situationer og kompetence til at hindre selvmord.

Kan være skræmmende men …

Det kan være skræmmende og følelsesladet at stå overfor en person, hvor der mærkes en følelse af at der er noget galt. Du står overfor et menneske der giver signaler i retning af, jeg kan ikke mere, det kan også være lige meget, hvis det sker….  så vil jeg dø!
Disse signaler skal tages alvorligt, her er tale om selvmordsadfærd!

Du kan hjælpe!

Mennesker med selvmordstanker, opsøger ofte mennesker de stoler på med direkte eller inddirekte hints om, at de har selvmordstanker.
At opfange og tage disse signaler alvorligt er essensen i førstehjælp i selvmordsforebyggelse.
Der er altid en fare for at det kan ske!
Derfor må arbejdspladsen berede sig på disse situationer, særligt hvor selvmord forekommer som er en del af arbejdet.

Forestil dig en norsk foss:
“Selvmordsadfærd kan sammenlignes med en foss som løber igennem lokalsamfundet hvor du bor, den ender i en farlig foss, i en strømstærk flod. Der er skilte og advarselstegn som påpeger at det er farligt at bade i fossen. Disse skilte er ikke så tydelige som dem vi ser i trafikken langs vejene. Enhver der går i fossen, løber en betydelig risikofor at blive taget af strømmen og ført med. Resultatet kan blive død og eller alvorlig skade”

Vores ansvar som medmennesker er at fungere som en form for badevagt. Du bør reagere når nogen går i fossen. Hvis det sker, må du få personen tilbage til bredden så hurtig som muligt. Derefter må du sørger for den rette hjælp til vedkommene.

Mestre

Forskningscenter for selvmordsforebyggelse