Rådgivning og kurser

Vi rådgiver arbejdspladser hvor mistrivsel og selvmordshandlinger forekommer

Livsvigtigt står på tre ben

  • Krisehjælp og rådgivning til ledere i mistrivsel

  • Kurser i Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare på arbejdspladsen

  • Akut hjælp og rådgivning når voldsomme hændelser sker på arbejdspladsen

Få medarbejderne tilbage, det er i alles interesse at medarbejderne trives.
Når medarbejdere rammes af andre menneskers selvmord, er der risiko for sygefravær.
Medarbejdere ønsker at passe deres arbejde, men kan have brug for rådgivning og hjælp til at bearbejde oplevelsen, så balance og overskud genfindes.

Virksomheden har brug for medarbejderne, det kan være dyrt at mangle dygtige medarbejdere og deres kompetencer.
Vi tilbyder rådgivning og kurser inden og når selvmord sker.

Handl hurtigt!

Udvis rettidig omhu, som er at handle med klogskab, så tabet mindskes eller afværges.
“Gør tingene ordentligt og til tiden”. Det sparer alle for unødige omkostninger både personlige og økonomiske.

Medarbejder der i sit arbejde eller privat oplever et menneske tage sit liv, som er en uventet hændelse der ikke kan forudsiges, rammes uforskyldt.

Vi forebygger selvmord ved at skabe åbenhed om det svære, og hjælper de medarbejdere der har brug for at bearbejde oplevelsen.
Tilbage på arbejdet er en “vind-vind-situation” for alle.

Forebyg det tænkelige

Rådgivning og kurser
Rådgivning og kurser

Er I en arbejdsplads hvor selvmord forekommer?
Så sæt fokus på at forebygge.
Et kursus i førstehjælp er rettet mod alle fagfolk, der kan møde selvmord på arbejdspladsen.
Førstehjælpskursets formål er at forebygge selvmord og give medarbejderen viden og redskaber til at klare situationer, hvor et menneske har selvmordsadfærd og eller -kommunikation.
Kurset ruster medarbejderen til at møde disse svære situationer, de får personligt større overskud til at tackle oplevet selvmord, end når der mangler viden og handlingsmuligheder.

Forebyg selvmord

Er skaden sket

En medarbejder har i sit arbejde oplevet, at et menneske har taget sit liv, det kan være en ukendt person eller en person der er en arbejdsrelation til.
Hvad skal han/hun gøre med alle de svære følelser der opstår inden i?
Hvad skal hun forvente af reaktioner fra omgivelserne?
Hvad kan han forvente af hjælp?
Hvordan er det at komme på arbejdet bagefter?
Vi ved at mange medarbejdere har selvmordsoplevelser på arbejdet. De fleste mærker afmagt og føler sig alene med oplevelsen, og de vanskelige følelser der for mange bliver en del af deres hverdag.

Tilbyd medarbejderne netværkssamtaler – et gruppeforløb der ledes professionelt.
Samtaler med andre kollegaer der har oplevet noget lignende virker helende og reducerer mistrivsel.

Netværkssamtaler

Når der sker selvmordshandlinger ring for akut krisehjælp:

Akut og personlig rådgivning

Beredskabsplan ved selvmord

Kontakt os for et skræddersyet forløb der passer til jeres behov!