Om os

Lidt om os

 

Line Hou -Professionel rådgiver

Line Linked-In

 

Line Hou

Mit fokus er at hjælpe mennesker igennem deres svære perioder og livskriser.
Mit personlige og faglige liv bæres under overskriften, fag- personlig integritet og trivsel.
Det var en stor fornøjelse i en årrække at styrke ledere i deres personlige lederskab – en leder i integritet er værdifuld og skaber vækst.
Min vej slog omkring selvmordsforebyggelse, som nu er mit speciale.
Jeg har været professionel rådgiver inden for selvmordsforebyggelse og krisebearbejdning i mere end 10 år, blandt andet i NEFOS.
Ydet professionel rådgivning for efterladte og pårørende der har oplevet næres selvmordsadfærd.
Gennemført utallige gruppeforløb for efterladte igennem deres traumatiske kriser.
Jeg har oplært frivillige i rollen som rådgiver af efterladte til selvmord, samt superviseret fagpersoner inden for selvmordsforebyggelse.

Sideløbende har jeg været konsulent i Københavns Kommune, løst vanskelige opgaver i private hjem, hvor livets omstændigheder var ved at vælte familien omkuld.
Bistået familier der har været kriseramt, hjulpet dem med at finde vej ud af krisen og rådgivet, vejledt og støttet forældre i at finde deres ståsted.
Undervisning har været en del af mit virke, inden for social- og sundhedsområdet

Min faglige ballast er funderet i:

 • Ledelse og personligt lederskab
 • Psykoterapi
 • Chok-traume uddannet
 • Jungiansk funderet
 • Gruppeterapi, dynamik og processer
 • Familiedynamik

 

Esben Jensen

 • Fagområde og speciale inden for selvmordsrådgivning og livskriser.
 • Har været professionel rådgiver inden for selvmordsområdet i mere end 4 år.
 • Uddanner og underviser rådgivere inden for selvmordsrådgivning.
 • Examineret psykoterapeut, individuel, par, familie og gruppe.
 • Krops- og gestaltterapeut. MPFSpecialist i psykoterapi.

Esen Linked-In

 

 

 

 

 

Professionel rådgiver

Veronika Leonova

 • Klinisk psykolog (MSU) og jungiansk psykoterapeut (MAAP)
 • Har arbejdet som klinisk psykolog inden for forskellige områder i de sidste 9 år (psykiatri, skolepsykologi, mm.)
 • Underviser på DIS i klinisk psykologi, cyberpsykologi og udviklingsforstyrrelser, har bred erfaring inden for undervisning i forskellige psykoterapeutiske emner 
 • Rådgiver inden for selvmordsforebyggelse (individuelt og i grupper) i NEFOS
 • Privatpraktiserende psykolog.

Vi er, vi vil

Vi er professionelle rådgivere med høj faglighed og praktisk erfaring. Vi går ind for praktiske og konkrete løsninger og redskaber.

Vi er ildsjæle i en virksomhed, der vil det gode arbejdsmiljø. Vi er engagerede i at være med til at styrke det gode psykiske arbejdsmiljø i de virksomheder vi samarbejder med og servicerer.

Vi hjælper mennesker, der er ramt af voldsomme oplevelser på deres arbejde og som er i fare for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Vi anerkender medarbejdernes arbejdsvilkår, ikke alt er forudsigeligt og ikke alt kan køre på skinner.

Vi arbejder specifikt og helt med det psykiske arbejdsmiljø, når det uforudsigelige rammer. For eksempel når medarbejdere rammes af andres selvmordshandlinger.

Vi ønsker at medvirke til at holde problemerne og udfordringerne internt, og løse dem internt. Vi har fokus på vigtigheden af den gode stemning medarbejderne imellem samt mellem leder og medarbejder.