Psykisk førstehjælper

Kursus: Psykisk førstehjælper ved mistrivsel og selvmordsfare.

På denne side får du et overblik over indholdet på kurset.

Det er positivt, at du ønsker at vide mere om, hvordan du som psykisk førstehjælper kan hjælpe en person i mistrivsel og eventuel i selvmordsfare til rette hjælp.
Det handler om at flytte fra mistrivsel mod trivsel.

Mistrivsel mod trivsel
Mistrivsel mod trivsel

Stress og mistrivsel

Det er et fælles anliggende at forebygge mistrivsel og selvmordshandlinger, alle kan lære at aflæse faresignalerne og hjælpe et menneske der er i nød.

Igennem dette kursus lærer nøglepersoner, hvordan de skal gribe ind og yde psykisk førstehjælp. Det er muligt at forebygge tragedier, og hjælpe et medmenneske til rette hjælp.

Psykisk førstehjælpere griber ind og yder psykisk førstehjælp, ligesom førstehjælp som for eksempel ved hjertestop.

Tænk på en situation, hvor et menneske kommunikerer høj stress, han eller hun er i mistrivsel og måske i selvmordsfare. Du føler måske usikkerhed i hvordan du skal reagere hensigtsmæssigt? Det gør de fleste mennesker.
Igennem en målrettet samtale, afklarer du sammen med personen niveau af mistrivsel og selvmordsfare. Du bliver i stand til at bringe personen i sikkerhed til rette hjælp.

Uddannelsen til psykisk førstehjælper er der fokus på

 • at uddanne nøglepersoner til at kunne gennemføre psykisk førstehjælp ved akutte følelsesmæssige situationer, mistrivsel og selvmordsfare.
 • at forebygge belastningsskader og opbygge resiliens hos psykisk førstehjælperen.

Som psykisk førstehjælper får du viden, redskaber og træning i at handle målrettet og konkret i psykisk sårbare situationer.
Du lærer om belastnings farerene i hjælperrollen og får bevidsthed på, hvordan du beskytter dig selv og holder balancen.

På kurset lærer du ikke at stille en diagnose eller udøve terapi. Men derimod bliver du i stand til at risikovurdere og guide personen, så han eller hun føres til passende hjælp eller en anden form for støtte.

Målgruppe

Målgruppen for et kursus i at blive Psykisk førstehjælper er dig, som til daglig er i berøring med mange mennesker, har borger og eller elevkontakt eller du har arbejdsopgaver med ansvar for andre, som for eksempel inden for social- og sundhedsområdet, ledere, HR medarbejdere, undervisere, læger, præster, studievejledere, mentorer og andre.
Arbejdspladser inden for det offentlige, private, frivillige organisationer og foreninger.

Samtalemodel

Samtalemodellen et redskab for dig når du sætter en intervention i gang.
Intervention og førstehjælp er noget helt andet end langvarig opfølgning og behandling, det er et forløb med en start og slutning i samtalen.
Hjælperen træder ind og ud af rollen som “psykisk førstehjælper” konkret og i en afgrænset periode.

 

Psykisk førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare
Psykisk førstehjælper ved mistrivsel og selvmordsfare

Udbytte

 • Vende mistrivsel mod trivsel
 • Liv reddes
 • Undgå tragedier
 • Psykisk førstehjælpere som ressource personer i organisationen, der kan mestre en akut og svær følelsesladdet samtale
 • Nedsætter langtidssygefravær
 • En arbejdsplads der har beredskab til at møde elever, borgere og medarbejdere, der er i mistrivsel og selvmordsfare
 • Arbejdspladsen er med foran og arbejder med kulturudvikling for at afstigmatisere og bryde tabu om mistrivsel og selvmord.

Kurset: Psykisk førstehjælper består af 6 moduler og løber over 4 dage.

Kræver forholdene det, ved for eksempel Covid 19 restriktionerne, afholdes kurset online.

Indhold

 1. Introduktion
 2. Holdninger
 3. Risikogrupper
 4. Intervention
 5. Hjælperollen
 6. Supervision og netværksdannelse

Metode

Deltagerne bringer private og professionelle erfaringer og indsigter ind i forløbet.
Vi integrerer viden, erfaring og praktik, og bruger det aktivt igennem hele kursusforløbet.
Der er stor fokus på interaktion, medinddragelse, rollespil, feedback og supervision og træning, samt netværksdannelse.
En vekselvirkning mellem teori med stor vægt på praktiske øvelser og træning.

Læringen bygges op omkring en tryg atmosfære, hvor tryghed er fundamentet for at kunne arbejde med traumer, som de personer der er i mistrivsel ofte er fanget i.
Der sættes fokus på hjælperollen, her skabes klarhed på egne barrier og grænser, og bevidsthed på at træde ind og ud af hjælperollen, med fokus på selvbeskyttelse.

Målsætning

Deltagerne opnår tryghed i samtalemodellen, og føler sig sikre og mere kompetente i at intervenere i mødet med mennesker, der er psykisk påvirket, i mistrivsel, som i akutte situationer og lærer at håndtere og handle hvis personen er i selvmordsfare.
Deltagerne lærer at mestre hjælperollen, bliver bevidst om egne grænser, og at skelne mellem at træde ind og ud af hjælperollen.

Modul 1 – Introduktion
Målet er at give et overblik over kursets indhold, form, metode og mål.

Modul 2 – Holdninger
Målet er at skabe kongruens mellem egne holdninger og adfærd.

Modul 3 – Vurdering, risikogrupper og faktorer
Målet er at blive god til at genkende de vigtigste faresignaler.

Modul 4 – Intervention
Målet er at kunne mestre samtalemodellen og intervenere en førstehjælpssamtale.
Der lægges stor vægt på at indøve disciplinen intervention. Deltagerne træner i praksis med personen der er i selvmordsfare, der benyttes blandt andet rollespil.

Modul 5 – Hjælperollen – vi tager vare på hjælperen!
Målet er at deltageren bliver bevidst om hjælperollen. deltageren får bevidsthed på egne blinde punkter.
Som psykisk førstehjælper lærer du om hvordan balancen holdes, og forbygger herved at bære på følelsesmæssige belastende oplevelser.

Modul 6 – Supervision, træning og netværk
Målet er at deltagerne arbejder med at opbygge resiliens.
Opnå tryghed i og føle høj sikkerhed i at bruge samtalemodellen.
Danne netværk med andre psykisk førstehjælpere.

Målgruppe:

Kurset henvender sig både til fagfolk med og uden sundhedsfaglig baggrund.
Lukkede kurser: For virksomheder der bestiller kurset til egne medarbejdere.
Åbne kurser: Åben tilmelding.
Kurserne er med max. 30 deltagere.

Samtalemodellen er inspireret af Living Works, modellen er evidensbaseret.

Forebyg selvmord