Fælles anliggende

Fælles anliggende

Det er et fælles anliggende når et menneske er i mistrivsel.
I Livsvigtigt tager vi dette ansvar på os.
Vi er med til, at oplyse uddanne og videns dele om hvordan det fælles ansvar kan forebygge tragedier og vende mistrivsel mod trivsel.

Tidlig indsats kan betale sig, både socialt og økonomisk, det er ikke ny viden!

Er du ansat i et job hvor du er i risiko for at opleve voldsomme hændelser eller udsættes dagligt for psykisk pres, er du i høj risiko for at få belastnings skader.
Belastningsskader som kan udvikle sig til at du bliver en ”hjælpeløs hjælper” eller leder.
Dit stress barometer er maksimalt belastet og du har kropslige, følelsesmæssige og mentale symptomer, du er psykisk belastet som sætter sine spor.

  • traume eksponering, der ikke håndteres professionelt, kan give mental slagside og kan føre til belastningstilstande og psykiske lidelser.
  • traume eksponering påvirker alle i organisationen, både medarbejdere, ledere og også organisationens kultur, hvilket både i hverdagen og under pres vil forringe alles evne, den enkelte som gruppen, til at tænke og handle klart og agere professionelt. Rikke Høgsted, Krisepsykolog

Når en rammes, berører det dem omkring

Det er et fælles anliggende, når et menneske rammes og berøres af voldsomme og gentagende ubehagelige hændelser på arbejdspladsen.

IGLO modellen giver ideer og inspiration til, hvordan det fælles anliggende kan konkretiseres.i
Anvisninger på hvem der har ansvar og forslag til handlinger.

IGLO står for: Individ-gruppe-ledelse-organisation.

IGLO model

Organisationens rolle og ansvar:

En bæredygtig organisation vægter mental og psykisk sundhed overfor deres medarbejdere.
Organisationen bør sørge for at forebygge at den ansatte tager skade af sit arbejde.

Der er flere tiltag organisationen kan iværksætte som for eksempel:

  • beredskabsplaner
  • kompetence uddanne personalet inden for psykisk førstehjælp.
  • sørge for at have programmer der opbygger resiliens hos medarbejderne.
  • sørge for akutte og forebyggende hjælpe foranstaltninger inden for psykologisk hjælp, hvor viden og erfaring om traumer og langvarige stress og belastningers risici er fundament for, at kunne hjælpe medarbejdere der er traumatiseret.
  • Arbejde med en kultur for åbenhed om og afstigmatisering af psykisk sårbarhed og mistrivsel.

Ledelsens rolle og ansvar

Den øverste ledelse er rollemodeller og har en vigtig og afgørende indflydelse på kulturen og derved medarbejdernes trivsel overordnet.

Ledere i integritet, der leder stræber efter og værdsætter at lede med følelsesmæssig og social intelligens smitter naturligt, de er kulturbærere i at skabe tryghed og sundhed i organisationen.

Lederen har det daglige ansvar for at tilrettelægge arbejdet, så krav og ressourcer stemmer overens.

Lederen sørger for at der iværksættes de tiltag der kræves for at medarbejderne kan udføre deres arbejde trygt og forsvarligt. Udover skal lederen have klarhed på hvilke hjælpeforanstaltninger der er til rådighed eller skal søges i givne situationer, såvel akutte som forebyggende tiltag.
Lederen har ansvar for ved rekruttering og planlægning af det daglige arbejde, at sikre de rette kompetencer til løsning af opgaven og sørge for rette støtte og uddannelse.

Gruppens rolle og ansvar

At opbygge modstandskraft og forebygge traumatisering sker også igennem det kolleganetværk medarbejderen er en del af.
Velfungerende og ansvarlige grupper har stor betydning for individets trivsel og er derfor forebyggende i forhold til at få belastningsskader.

Individets rolle og ansvar.

Det er individets ansvar at give udtryk for et behov eller tage imod når nogen udefra byder sin støtte og hjælp.
Ingen kan tvinge et andet menneske til at modtage hjælp, men alle kan tage et initiativ overfor et medmenneske der udviser faresignaler på mistrivsel.
Når vi mennesker erkender vores følelser og mærker hvordan vi har det, er det første store skridt taget til at erkende et behov for hjælp.

Belastningsreaktioner