Dialogmøde skoler

Bryd tabu om mistrivsel og selvmordsadfærd

Dialogmøde

Livsvigtigt bryder tabu om mistrivsel og selvmord – Vi holder dialogmøde på skolen med elever og ansatte og åbner for snakken om:

  • de faresignaler der er på mistrivsel og selvmordsfare
  •  hvordan både elever og ansatte bør handle når en elev viser tegn på mistrivsel og selvmordsfare
  • at det er et fælles anliggende at forebygge selvmord
  • hvilken hjælp der er vigtig hvis der sker selvmordsforsøg eller selvmord på skolen.

’Alle faglærte, med og uden sundhedsfaglig baggrund,
bør kende faresignalerne og kunne handle, så tragedier undgås’

Elever der mistrives er i fare for at isolere sig, få stress og falde fra uddannelsen.

Det er ikke svært at lære at yde førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare. 

Lærerne kerer sig om og ønsker at eleven trives, det giver mere fokus og tid til undervisningen.

Mange føler tvivl på hvordan de skal reagere og handle når en elev(kammerat) udviser faresignaler på stress og mistrivsel.

Når lærere og andre omkring eleven handler på faresignaler ved mistrivsel og selvmordsfare, bidrager de til elevens og egen trivsel.

De kan redde liv og være med til at eleven fastholdes i uddannelse.

På denne måde styrker i kulturen for indfølende adfærd, åbenhed og bryder stigmatisering om, at være sårbar er en svaghed.

Udbytte:

  • I går foran og vil erfare at åbenhed skaber tilfredshed og overskud.
  • I viser andre at i tager det alvorligt, dem der bryder tabu er forbilleder og værd at efterfølge.
  • Trygge lærere der ved hvordan de skal handle i svære situationer.
  • En kultur for at I tør tale om det svære.
  • I viser at der er plads til.

Første skridt er at tale om det svære.

Praktiske oplysninger

Hvordan: Vi kommer til jer på skolen
Form: Korte oplæg med dialog.
Hvem: Elever og ansatte på skolen

Dialogmødet kan holdes for mindre og større grupper.
Varighed: 1,5 timer

 

 

Dialogmødet egner sig som vidensdeling inden kursus i Førstehjælp ved mistrivsel og selvmordsfare.