Beredskabsplan ved mistrivsel og selvmordsfare

Forebyg arbejdsskader med en beredskabsplan ved mistrivsel og selvmordsfare

 

Beredskabsplan
Beredskabsplan ved mistrivsel og selvmordsfare

Vi holder løbende kursus i udarbejdelse af beredskabsplan se kalender

Beredskabsplan ved selvmordshandlinger

En beredskabsplan for voldsomme episoder som når der sker selvmord på arbejdet, bør være en naturlig forebyggende indsats arbejdspladsen har forholdt sig til.
Selvmord kan forekomme blandt de brugere medarbejderne servicerer eller blandt personalet.
Klæd personalet godt på, så de føler tryghed. Medarbejderne skal have viden om hvordan de skal handle i situationer hvor brugere, borgere eller kollegaer er i selvmordsfare.

En beredskabsplan giver større tryghed

Udarbejdelse af en beredskabsplan betyder, at tingene bliver bragt i orden. I får en meget lettilgængelig og forståelig plan med mange gode og konkrete råd. Det giver større tryghed blandt alle, og forløbet vil give stof til eftertanke, også om hvordan jeres kultur er på arbejdspladsen for eksempel. 

Formål med en politik omkring selvmordsforebyggelse og når selvmord sker?

En politik omkring forebyggelse af selvmord skal sikre, at medarbejdere og ledelse gør en aktiv indsats i forhold til forebyggelse af selvmord på arbejdspladsen.
Der er aftalt retningslinjer for, hvordan man håndterer situationer, hvor selvmordsforsøg og selvmord sker.
Et udvalg udarbejder retningslinjer om håndtering af selvmordsforsøg og selvmord.
En målrettet indsats vil forhindre mennesker i at tage deres liv. Altså liv kan reddes, og mindske skaden af de følgevirkninger mange rammes af ved selvmord.
Et beredskab for når selvmord sker på arbejdspladsen, skaber tryghed og vil støtte trivsel og glæden ved arbejdet.

Udarbejd en beredskabsplan

Derfor: Udarbejd en Beredskabsplan på jeres arbejdsplads. Der skal sikres, at der bliver taget hånd om den eller de medarbejdere, som bliver udsat for andres selvmordshandlinger.
Beredskabsplanen skal også være med til at sikre, at der efterfølgende bliver fulgt op på episoden.
Både i forhold til de medarbejdere det er gået ud over og i forhold til at få beskrevet, indberettet og anmeldt episoden de rigtige steder.

Beredskabsplanen relaterer sig som udgangspunkt til situationer, hvor det er en medarbejder der oplever en borger eller kollega der kommunikerer selvmordsfare, har selvmordsforsøg eller gennemfører selvmordet.
Planen skal være kendt af alle medarbejdere – også vikarer, studerende og nye ansatte.

Psykisk arbejdsmiljø

Krisehjælp ved selvmord