Akut krisehjælp

Ring til os: Vi tilbyder akut krisehjælp når I er berørt af selvmordshandlinger på arbejdspladsen

Nu, under Corona, tilbyder vi akut online krisehjælp både for individuelle og for grupper på op til 8 personer

Medarbejdere kan godt få akut krisehjælp, vi rådgiver og guider ved fremmøde som online.

Hurtig indsats hjælper og er første skridt i bearbejdning af voldsomme oplevelser.
Det er vigtigt med en hurtig indsats.

Handl hurtigt og sørg for at medarbejderne får den rigtige hjælp, når der sker selvmord eller selvmordsforsøg

Ring på tlf. 26 77 81 47 eller mail på mail@livsvigtigt.dk

Krisehjælp Hannah Busing
Akut krisehjælp

Hvad får I ud af akut krisehjælp?

 • I hjælper medarbejdere, der har behov – det er personalepleje.
 • I forebygger sygefravær.
 • I styrker kolleganetværket og sammenhængskraften i virksomheden.
 • I får øget indsigt i egne chokreaktioner – det i sig selv modvirker efter reaktioner og sårbarhed.
 • I styrker den enkeltes indsigt i egne og andres krisereaktioner.
 • I som arbejdsplads får håndteret en vanskelig situation professionelt og rettidigt.

Hvem bør have krisehjælp?

 • Dig som leder får hjælp og rådgivning i, hvordan du bedst håndterer situationen og giver den rigtige støtte til medarbejderne.
 • De berørte tilbydes at mødes for fælles debriefing. Det er hensigtsmæssigt, at medarbejderne tilbydes akut professionel hjælp, når situationen er svær.
 • De berørte tilbydes professionel hjælp til efterbearbejdelse. Chok reaktioner forsvinder ikke umiddelbart efter debriefing. Det er nødvendigt at følge op for at sikre, at den enkelte ikke er overbelastet og har følgevirkninger.

Hvordan foregår akut krisehjælp?

Nu under Corona-udbruddet kan akuthjælp foregå online.

Vi møder også gerne op på arbejdspladsen. De medarbejdere der er berørt af oplevelsen, og lederen deltager sammen i defusing.

Defusing er en delvist struktureret aflastningssamtale, som finder sted umiddelbart efter hændelsen. Her drøftes episoden med de kolleger, der var til stede og involveret i episoden.

Hensigten er at skabe forståelse og en bevidsthed af hændelsesforløbet, og anerkende de følelser der er, samt få vejledning om at kroppens reaktioner og at den reagerer med sundhed.

Vi taler tilpas om det der er sket, og arbejder med at dæmpe oplevelsen af angst og kaos.
Vi hjælper med at regulere personernes nervesystem, der naturligt er overaktiveret.

Samtaler i gruppe

Opfølgende netværkssamtaler i gruppe forebygger langtidssygemeldinger og udeblivelse fra arbejdsmarkedet.
De implicerede og de berørte samles i bearbejdningsprocessen, som kan strække sig over 2-3 møder i akutfasen.

Mennesker har brug for at være sammen med hinanden, her genkender vi os selv i den anden og får lettere ved at sætte ord på det svære.

I en tryg ramme bliver det mere trygt at være i det svære og herved få bevægelse i det stivnede nervesystem. Det vil give mere plads til at kunne være med de voldsomme traumeoplevelser.

Når mennesker føler sig trygge og som en del af et fællesskab, forebygges isolation, depression, ensomhed i svære følelser og en oplevelse af at være anderledes.

Lederen får vejledning og supervision

Lederen står med det overordnede ansvar for medarbejdernes trivsel og skal kunne handle med rettidig omhu.
Chokoplevelser sætter sig. Disse oplevelser er for mange en del af arbejdet.
Det er derfor vigtigt, at medarbejdere, der er berørt, får den rigtige støtte fra sin leder.
Vi hjælper lederen med, at kunne navigere i dette kaotiske landskab.

Vi vejleder i de svære samtaler, og giver vigtig viden omkring mennesker og de forskellige krisereaktioner, der kan vise sig.

Selvmord kan desværre anspore andre til at få selvmordstanker, og dette skal naturligvis stoppes.
Lederen bør være klædt på til at kunne observere selvmordsfare hos sine medarbejdere.

Opfølgning

Det er desværre almindeligt at blive langtidsberørt af voldsomme hændelser og derfor er opfølgning en god investering.
Opfølgning har også en forebyggende virkning.

Det praktiske

Virksomheden har to muligheder for aftaler med Livsvigtigt omkring akut krisehjælp:

 1. En ordning med klip, hvor virksomheden forudbetaler for 10 eller 20 timer.
  Mange virksomheder finder denne ordning fordelagtig, fordi det giver lederen smidighed til at kunne reagere her og nu ved behov.
 2. Virksomheden bestiller og afregner fra gang til gang.

Belastningsreaktioner

Krisehjælp